Srdce

Závažné ochorenia

Istota po novom

Úlohou poistenia závažných ochorení je vytvorenie finančnej rezervy a náhrada príjmu poisteného v prípade, že ochorie na jedno z určených závažných ochorení alebo sa podrobí zákroku. Teraz však meníme podmienky poistenia tak, aby krylo ešte viac prípadov.

Prečo je poistenie závažných ochorení dôležité

Rakovina, infarkt či mŕtvica nie sú len choroby vyššieho veku.

Poistenie závažných ochorení doteraz

Ak sme poistenému vyplatili poistné plnenie na jedno závažné ochorenie (napr. v prípade infarktu), poistenie zaniklo pre všetky ďalšie ochorenia.

Poistenie závažných ochorení odteraz

Rozdelili sme ochorenia do skupín. Ak poistenému vyplatíme poistné plnenie v rámci jednej skupiny, zmluva nezaniká, ale kryje ďalej všetky ochorenia zo zvyšných skupín.

Na výber máte z dvoch variantov — základného, ktorý kryje 15 najčastejších závažných ochorení a zákrokov, alebo balíka 37 ochorení, ktorý kryje závažné ochorenia komplexne.

1.

Poistenie závažných ochorení kryjúce 15 najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení

1. skupina
Srdcovo-cievne ochorenia vrátane cievnych mozgových príhod a ochorenia pľúc
Srdcový infarkt
Náhla cievna mozgová príhoda
Transplantácia životne dôležitých orgánov – srdce, pľúca
Operácia na aorty
By-pass koronárnych tepien pre ischemickú chorobu srdca
Náhrada srdcovej chlopne
2. skupina
Zhubné nádory + ostatné ochorenia i
Rakovina
Zlyhanie obličiek
Transplantácia – obličky, pečeň, kostná dreň, podžalúdková žľaza
AIDS – krvná transfúzia
Popáleniny
3. skupina
Choroby nervového systému, zmyslových orgánov, psychické ochorenia
Slepota
Hluchota
Skleróza multiplex
Kliešťová encefalitída
Ochrnutie

Klient má nárok na jedno plnenie z každej z troch skupín, teda mu možno vyplatiť až 300 % dohodnutej poistnej sumy.

2.

Poistenie závažných ochorení komplexne kryjúce 37 ochorení

1. skupina
Srdcovo-cievne ochorenia vrátane cievnych mozgových príhod a ochorenia pľúc
Srdcový infarkt
Náhla cievna mozgová príhoda
Transplantácia životne dôležitých orgánov – srdce, pľúca
Operácia na aorty
By-pass koronárnych tepien pre ischemickú chorobu srdca
Náhrada srdcovej chlopne
Primárna pľúcna hypertenzia
Kardiomyopatia
Choroba pľúc v konečnom štádiu
2. skupina
Zhubné nádory + ostatné ochorenia i
Rakovina
Zlyhanie obličiek
Transplantácia – obličky, pečeň, kostná dreň, podžalúdková žľaza
AIDS – krvná transfúzia, AIDS – profesijné ochorenie
Popáleniny
Aplastická anémia
Strata končatín
Fulminantná (prudká) hepatitída
Progresívna systémová sklerodermia
Choroba pečene v konečnom štádiu
Diabetes mellitus I. typu
3. skupina
Choroby nervového systému, zmyslových orgánov, psychické ochorenia
Slepota
Hluchota
Skleróza multiplex
Kliešťová encefalitída
Ochrnutie
Strata reči
Alzheimerova choroba
Parkinsonova choroba
Kóma
Nezhubný nádor mozgu
Bakteriálna meningitída
Poliomyelitída
Choroba postihujúca motorické neuróny
Závažné psychické problémy
4. skupina
Čiastočné plnenia (20 % poistnej sumy)
Rakovina in situ
Angioplastika
Netransmurálny non-Q infarkt, tzv. NSTEMI infarkt myokardu

Klient môže mať nárok až na šesť plnení v rámci poistenia vo výške až 360% poistnej sumy, a to takto:

 • v rámci 1., 2. a 3. skupiny: jedno plnenie z každej skupiny - teda 300% dohodnutej poistnej sumy
 • v rámci 4. skupiny: jedno plnenie za každé ochorenie/výkon zo 4. skupiny vo výške 20% z poistnej sumy - teda až 60% z poistnej sumy (pre nárok na čiastočné plnenie musí byť v platnosti aspoň jedna zo zvyšných 3 skupín)

Príklad

Klientka si dojednala nové poistenie závažných ochorení na poistnú sumu 10 000 €.
Pár rokov nato jej diagnostikovali rakovinu.
O ďalších pár rokov klientka dostala infarkt — opäť jej bolo vyplatených 10 000 €.
Neskôr jej bola diagnostikovaná kliešťová encefalitída — klientka dostala z poistenia plnenie vo výške 10 000 €.
Predtým

Pred zavedením novinky by poistenie zaniklo už pri prvom vyplatení poistného plnenia, teda by ďalej nekrylo kliešťovú encefalitídu ani infarkt.

Výhody nového poistenia závažných ochorení

 • skrátená čakacia doba IBA 4 mesiace
 • čakacia doba sa uplatňuje IBA na prvú poistnú udalosť
 • v prípade závažného ochorenia plnohodnotné plnenie, ktoré skutočne dokáže vykompenzovať zníženie príjmu rodiny
 • celkové plnenie až do výšky 360 % z poistnej sumy
 • priaznivá cena poistenia
Srdce

Zabezpečenie úveru

Istota je istota ešte výhodnejšie

Je dôležité, aby boli slovenské domácnosti zabezpečené proti finančným problémom v prípade straty jedného z príjmov nielen v dôsledku úmrtia, ale aj v dôsledku vážneho ochorenia. Naše Poistenie úveru a výhodná úverová zľava to umožňuje dosiahnuť ešte výhodnejšie.. Vďaka úverovej zľave môže klient získať dodatočnú zľavu vo výške až 10 % za poistenie Smrť s klesajúcou poistnou sumou a zabezpečiť si úver pre prípad úmrtia. Alebo si môže úver zabezpečiť kombinovane – pre prípad úmrtia, invalidity alebo vážneho ochorenia s výhodným Poistením úveru.

Prečo je dôležité poistenie pri úvere

Úvery sa stali súčasťou nášho každodenného života.

Podmienky získania úverovej zľavy

 • 2 osoby si v zmluve poistia riziko Smrť s klesajúcou poistnou sumou.
 • Nižšia poistná suma musí byť minimálne vo výške 50 % z vyššej poistnej sumy.

Výhody úverovej zľavy

 • žiadna väzba na hypotekárny úver či na pôžičku
 • obe poistené osoby si môžu dojednať výšku poistnej sumy, ktorá vyhovuje ich potrebám
  (nemusia mať rovnakú výšku poistnej sumy)
 • vznikom poistnej udalosti jednej osoby nezaniká poistné krytie druhej poistenej osoby
 • úverová zľava dopĺňa existujúci zľavový systém

Nové poistenie úveru

Nové poistenie úveru umožňuje zabezpečenie rodiny pre prípad úveru.

Poistenie úveru je možné dojednať v 3 balíkoch, a to:

Hypo poistenie

 • smrť alebo invalidita v rozsahu nad 70 % (HYP70), čo nastane skôr
 • smrť alebo invalidita v rozsahu nad 40 % (HYP40), čo nastane skôr

Hypo poistenie MEDI

 • smrť alebo závažné ochorenia — balík 15 chorôb (MEDI Basic), čo nastane skôr
 • smrť alebo závažné obchorenia — balík 37 chorôb (MEDI Plus), čo nastane skôr

Hypo poistenie COMFORT

 • smrť alebo závažné ochorenia — balík 15 chorôb alebo invalidita v rozsahu nad 70 % (COMFORT Basic), čo nastane skôr
 • smrť alebo závažné ochorenia — balík 37 chorôb alebo invalidita v rozsahu nad 40 % (COMFORT Plus), čo nastane skôr

Výhody poistenia úveru

 • žiadna väzba na hypotekárny úver či na pôžičku
 • možné dojednať pre jednu alebo 2 osoby
 • pri poistení pre 2 osoby dodatočná zľava 10 % za poistenie úveru
 • obe osoby si môžu dojednať výšku poistnej sumy a balík podľa svojich potrieb
 • poistenie s klesajúcou poistnou sumou

Ďalšie praktické novinky

Neplánovaný adrenalín

 • viac než 28 adrenalínových aktivít, ktoré sú štandardne vylúčené z poistného krytia
 • aktivácia 1 krát ročne ZADARMO počas 21 dní kedykoľvek v roku
 • okamžitá platnosť krytia po obdržaní potvrdzujúcej SMS

Rozšírenie územnej platnosti

 • poistenie bez obmedzenia územnej platnosti
 • pri hospitalizácii alebo hospitalizácii úrazom kryté aj poistné udalosti, ktoré sa stali mimo EÚ

Inovatívny prístup k uzatváraniu životného poistenia

 • vyplnenie a vyhodnotenie zdravotného dotazníka priamo pri uzatváraní zmluvy
 • menej dokladovania a rýchlejšia akceptácia poistnej zmluvy

Kontaktný formulár

Chceli by ste sa dozvedieť viac? Vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

*
*
*
*
i

Kliknite sem, ak chcete viac informácií o našom životnom poistení. Zistiť viac

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie